عید پاک تعطیلات مسیحی است که اعتقاد به زنده شدن عیسی مسیح را جشن می گیرد. عید پاک 2023 در روز یکشنبه ، 9 آوریل رخ می دهد. با این حال ، عید پاک یک "جشن متحرک" است ، که هر سال در یک تاریخ متفاوت قرار می گیرد. تخم مرغ و اسم حیوان دست اموز نقش مهمی در عید پاک دارند. در برخی از خانواده ها ، یک شخصیت شناخته شده به عنوان اسم حیوان دست اموز عید پاک آب نبات و تخم مرغ های شکلاتی صبح روز یکشنبه عید پاک برای کودکان. این آب نبات ها اغلب در یک سبد عید پاک قرار می گیرند. برای شما یک عید پاک شاد و یک بهار لذت بخش آرزو می کنیم!

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success