"جشنواره تابستان (Natsumatsuri)" اصطلاحی جمعی برای جشنواره هایی است که در تابستان مشاهده می شوند. در سراسر ژاپن تا 300000 جشنواره برگزار می شود. جشنواره تابستان یک رویداد بسیار سرگرم کننده است ، مردم برای جشنواره ها یا نمایش های آتش بازی از یوکاتا استفاده می کنند. در جشنواره ژاپن ، صف هایی از غرفه ها وجود دارد که "Demise" نام دارد. مواردی که نشان دهنده Demise در جشنواره ژاپن است ممکن است شامل "بازی تیراندازی" ، "آب نبات پنبه ای" و "ماهی قرمز" باشد. بیا و به جشنواره تابستانی EmojiAll بپیوندید

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success