ماه غرور لزبین ، همجنسگرایان ، دوجنسگرایان و ترنسجندرها هر ساله در ژوئن به احترام به شورش های استون وال 1969 جشن گرفته می شود و برای دستیابی به عدالت برابر و فرصت برابر برای آمریکایی های لزبین ، همجنسگرایان ، دوجنسگرایان ، تراجنسیتی ها و بازجویی ها (LGBTQ) تلاش می کند. 🧡💛عشق عشق است

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success