کارناوال جشن اصلی در برزیل است که باعث تمایز "بزرگترین نمایش روی زمین" شد. کارناوال ریو از جمعه شروع می شود تا سه شنبه یا فقط یک روز خجالتی از چهارشنبه خاکستر ، یک سنت مهم کاتولیک که نشانه شروع روز بزرگ است. گروه های نمایشی وجود خواهد داشت که از طریق خیابان های شهر به اجرای برنامه های ساز و رقص می پردازند و شما می توانید طنین طبل ها ، سنج ها و شیپورها را در خیابان ها احساس کنید.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success