🇮🇷 🌃 شب یلدا یکی از مهم ترین و باستانی ترین جشنواره های ایران است! شب یلدا طولانی ترین و تاریک ترین شب سال است. پس از این شب، زمان روز به تدریج طولانی می شود و زمان شب به تدریج کوتاه می شود. بنابراین، شب یلدا به مردم ایرانی معنای زندگی جدیدی است. 🆕 در سنت باستان پارسی هم نماد پیروزی خدای خورشید میترا بر تاریکی است و دوباره تولد شد!
برای هزاران سال، 👪 مردم ایران این جشن را به طور جدی برگزار می کند🎉. حتی هنگامی که ایران توسط مغولستان مورد حمله قرار گرفت و کشته شد، ملت ایران هرگز از جشن جشنواره خود دست نکشید! طبق سنت، شب یلدا 🌃 یک روز فرخنده است. همه خانواده 👪 تمام شب بیدار می مانند و در این شب از مراسم مختلف برای دفع 👋 ارواح شیطانی استفاده می کنند. در شب یلدا، شام سنتی، هندوانه ، انار و انواع میوه های خشک و خشکبار 🥜 را می خوارنند. در میان، انار و هندوانه از اهمیت ویژه ای برخوردارند! به دلیل که هر دو انار و هندوانه قرمز هستند و قرمز 🔴 نماد طلوع زندگی است، و هم نور که خدای خورشید را بیدار کرد! ایرانیان هنری علاوه بر دانه های خربزه و هندوانه را می خورند، آنها همچنین شعرهای حافظ و سعدی 📖را با صدای بلند می خوانند. سپس با توجه به محتوای شعر، پیشگویی🔮، بازی، سرگرمی وغیره را انجام می دهند. ملت ایران خورشید را نماد زیبایی و عشق می دانند، جشن گرفتن شب یلدا احترام به طبیعت🌲🌼 است، و هم به لطف اشعه و گرمای خورشید برای حیات بخشیدن به زمین.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success