روز استقلال ، با گفتگوی 4 ژوئیه ، روز ملی ایالات متحده است. همچنین در ایالات متحده به مناسبت گرامیداشت اعلامیه استقلال ایالات متحده در 4 ژوئیه 1776 تعطیلات فدرال است.