روز جهانی مردان (IMD) یک جشن جهانی است که هر ساله در 19 نوامبر برگزار می شود. این تاریخی برای جشن گرفتن دستاوردها و مشارکت های مردان و مردان است ، به ویژه برای کمک های آنها به ملت ، اتحادیه ، جامعه ، جامعه ، خانواده ، ازدواج و مراقبت از کودکان . با آرزوی یک روز پر از عشق ، شادی ، خوش شانسی و خوشبختی برای همه مردان جهان. روز مرد مبارک🎉

شخصیت انسان

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success