روز دفاع از سرزمین پدری تعطیلاتی است که در 23 فوریه جشن گرفته می شود. این در روسیه ، ترکمنستان ، بلاروس ، قرقیزستان ، قزاقستان و تاجیکستان مشاهده می شود و در قزاقستان در 7 ماه مه جشن گرفته می شود. این تعطیلات همچنین "روز مردان" نامیده می شود ، معمولاً افرادی را که در حال خدمت یا خدمت به نیروهای مسلح روسیه هستند جشن می گیرد ، اما در سراسر کشور این جشن همچنین شامل جشن مردان به طور کلی است.