دیوالی جشنواره ای از چراغ ها است که توسط میلیون ها هندو ، سیک و جین در سراسر جهان جشن گرفته می شود. این جشنواره معمولاً پنج روز به طول می انجامد و در ماه قبرسی هندو Kartika (بین اواسط اکتبر و اواسط نوامبر) جشن گرفته می شود.
دیوالی برای هندوها به اندازه تعطیلات کریسمس برای مسیحیان اهمیت دارد. این نماد "پیروزی نور بر تاریکی ، نیکی بر شر ، و دانش بر جهل" است. مردم چراغ ها و شمع ها را روشن می کنند ، آتش بازی برپا می کنند و به دیدار اقوام خود می روند و با هم جشن می گیرند.