کانادا کشوری در آمریکای شمالی است. مساحت آن تقریباً 9.98 میلیون کیلومتر مربع است و از نظر مساحت دومین کشور بزرگ جهان است. پایتخت کانادا اتاوا است و بیشتر به خاطر Maple🍁 معروف است.