پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ، که معمولاً به عنوان انگلستان یا بریتانیا شناخته می شود ، در شمال غربی اروپا ، در سواحل شمال غربی سرزمین اصلی اروپا واقع شده است. مساحت آن تقریباً 242،500 کیلومتر مربع است. بریتانیا به خاطر چیزهای زیادی معروف است ، مانند خانواده سلطنتی ، ستاره های پاپ ، استون هنج و غیره.