بسیاری از پارک های موضوعی در سراسر جهان وجود دارد🌏 ، 2 مورد از آنها معروف Disneyland و Universal Park هستند. در این پارکها می توانید خودتان باشید و خودتان نباشید🤔. شما می توانید یک قهرمان یا یک شرور ، یک شاهزاده یا یک شاهزاده خانم ، یک جادوگر یا جادوگر باشید ... به EmojiAll Park خوش آمدید و امیدواریم از اینجا لذت ببرید🤗! فراموش نکنید قلب خود را جوان نگه دارید و به رویای خود ایمان داشته باشید.