روسیه کشوری است که اروپای شرقی و آسیای شمالی را در بر می گیرد. مساحت آن تقریباً 17 میلیون کیلومتر مربع است و از نظر مساحت بزرگترین کشور جهان است. پایتخت ملی روسیه مسکو است. در این صفحه چند ایموجی مرتبط با روسیه جمع آوری کرده ایم 💻 امیدوارم لذت ببرید🤗~
موضوعات مرتبط را ببینید: روز مدافع وطن ، Maslenitsa