مکزیک واقع در آمریکای شمالی ، کشوری در آمریکای لاتین است که زبان رسمی آن اسپانیایی است. وقتی به مکزیک فکر می کنید اولین چیزی که به ذهن شما می رسد چیست؟ آیا تاکو است ، اسپانیایی است یا روز مردگان است؟ در این مبحث برخی از ایموجی های مربوط به مکزیک را جمع آوری کرده ایم ، به نظر شما کدام یک بهترین نماینده این کشور است؟