روز مردگان یک تعطیلات مهم در مکزیک است که معمولاً در 1 و 2 نوامبر جشن گرفته می شود. مردم در این روزها گرد هم می آیند و برای مردگان دعا می کنند. این تعطیلات جشن شادی آور است تا عزاداری ، زیرا مکزیکی ها معتقدند مرگ ترسناک نیست ، این فقط آغاز یک سفر دیگر است. روش سنتی برای تجلیل از مردگان ، ساختن محراب های خانگی با جمجمه قندی ، گل همیشه بهار و غذاهای مورد علاقه متوفی است. فعالیتهای زیادی برای جشن گرفتن تعطیلات وجود دارد ، مانند پوشیدن اسکلت ، تهیه غذای جشنواره ، برگزاری رژه و غیره.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success