جمهوری ایرلند کشوری در شمال غربی اروپا و پایتخت و بزرگترین شهر آن دوبلین است. فرهنگ ایرلندی مانند ادبیات، ریوردنس و لپرکان بسیار منحصر به فرد است. برخی از فرهنگ ها دارای ویژگی های بسیاری با فرهنگ بریتانیا هستند. چند ایموجی مرتبط با ایرلند را در این صفحه جمع آوری کرده ایم 💻، امیدوارم از آنها لذت ببرید.
موضوعات مرتبط را ببینید: روز سنت پاتریک