کلمبیا کشوری است که در آمریکای جنوبی واقع شده است. پایتخت آن بوگوتا 📍 است که بزرگترین شهر کلمبیا نیز می باشد. در این صفحه چند ایموجی در مورد کلمبیا جمع آوری کردیم 💻 امیدوارم برای شما مفید باشد 🤗 !