ویتنام کشوری است که در جنوب شرقی آسیا واقع شده است. مساحت آن 311699 کیلومتر مربع است و پایتخت ویتنام شهر هانوی و بزرگترین شهر آن شهر هوشی مین است. ویتنام به خاطر جنگ ویتنام، شهرهای تاریخی و غذاهایی مانند فو، بی کوون، قهوه و غیره معروف است. چند ایموجی مرتبط با ویتنام را در این صفحه جمع آوری کرده ایم 💻 ، امیدوارم لذت ببرید 🤗 .
See related topics: Hùng Kings' Temple Festival