ایتالیا کشوری است که در اروپا واقع شده است. مساحت آن 301340 کیلومتر مربع است و پایتخت و بزرگترین شهر ایتالیا رم است. ایتالیا به خاطر هنر، مکان های تاریخی و غذاهایی مانند پیتزا، پاستا، ژلاتو و غیره معروف است. چند ایموجی مربوط به ایتالیا را در این صفحه گردآوری کردیم💻، امیدوارم لذت ببرید🤗~