بر اساس کتاب مقدس، پس از تولد حضرت عیسی، سه مرد حکیم از شرق، با هدایت ستارگان ، سوار بر شتر آمدند و برای عیسی هدایایی آوردند. برای بزرگداشت این مناسبت، 6 ژانویه هر سال به عنوان روز سه پادشاه نامگذاری شد. شب قبل از تعطیلات، بچه ها کفش هایشان را 👟 دم در می گذارند و منتظر می مانند تا سه پادشاه هدایایی مانند بابا نوئل برایشان بیاورند . در روز تعطیل، یک رژه بزرگ در اسپانیا برگزار می شود و سه پادشاه آب نبات را روی شناورهای رژه برای بچه های کنار جاده می پاشند. بنابراین، روز سه پادشاه روز کودکان 🎈 در اسپانیا است، و همچنین می تواند به عنوان کریسمس در اسپانیا در نظر گرفته شود.