بازی های المپیک زمستانی یک رویداد بین المللی چند ورزشی است که هر چهار سال یک بار برای ورزش هایی که روی برف و یخ انجام می شود برگزار می شود. اولین بازی های المپیک زمستانی در سال 1924 در شامونی فرانسه برگزار شد و بازی های المپیک زمستانی 2022 در چین از 4 تا 20 فوریه برگزار می شود. Emoji همه برای هر ورزشکاری تشویق می شوند 💪!

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success