هر تابستان، دو بازی بیسبال سالانه برای دانش‌آموزان دبیرستانی در ژاپن برگزار می‌شود که به آن مسابقات ملی بیسبال دبیرستان در تابستان (همچنین به عنوان "Summer Kōshien" شناخته می‌شود) برگزار می‌شود. این مسابقات تبدیل به سنت های ملی شده است و نشان دهنده شور، جوانی و پشیمانی است. فقط برای قهرمانی بجنگید🏆!