جشنواره نیمه پاییز که جشنواره ماه یا جشنواره Mooncake نیز نامیده می شود ، یک جشنواره سنتی است که توسط بسیاری از مردم شرق و جنوب شرق آسیا جشن گرفته می شود. این جشنواره در پانزدهم اوت تقویم قمری چین برگزار می شود. مردم معمولاً در این روز کیک ماه می خورند و ماه را تماشا می کنند.