تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

آیا استفاده از نمادهای مدرن ایموجی برای نشان دادن بیست و چهار اصطلاح خورشیدی که در چین باستان داریم ، آیا ترکیبی از چینی و غربی است؟ لطفاً به کارهای ویرایشگر توجه کنید: