تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

Wuxing سنتی چینی "آتش ، آب ، چوب ، فلز ، زمین" را می توان با ایموجی بیان کرد: