تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

نماد بازیافت جهانی برای فعالیت بازیافت در سطح بین المللی شناخته شده است. در سال 1970 توسط گری اندرسون ، دانشجوی 23 ساله دانشگاه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی طراحی شد. این علامت تجاری نیست و در مالکیت عمومی است.
نکات💡: به غیر از شکلک "" ، بقیه آنها شخصیت های Unicode هستند ، نه شکلک.