نماد بازیافت جهانی برای فعالیت بازیافت در سطح بین المللی شناخته شده است. در سال 1970 توسط گری اندرسون ، دانشجوی 23 ساله دانشگاه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی طراحی شد. این علامت تجاری نیست و در مالکیت عمومی است.
نکات💡: به غیر از شکلک "" ، بقیه آنها شخصیت های Unicode هستند ، نه شکلک.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success