تاس اشیا small کوچک و قابل پرتاب با اضلاع مشخص هستند که می توانند در چندین موقعیت قرار بگیرند. آنها برای تولید اعداد تصادفی ، معمولاً به عنوان بخشی از بازی های رومیزی ، از جمله بازی های تاس ، بازی های تخته ای ، بازی های نقش آفرینی و بازی های شانس مورد استفاده قرار می گیرند.
نکات💡: به جز شکلک "🎲" ، بقیه آنها شخصیت های Unicode هستند ، نه شکلک.

جنرال می گوید ایموجی