Shogi (将棋) ، همچنین به عنوان شطرنج ژاپنی یا بازی ژنرال ها شناخته می شود ، یک بازی تخته ای استراتژیک با دو بازیکن در ژاپن است. شوگی اولین نوع شطرنج بود که به بازیکن اجازه می داد مهره های گرفته شده را به صفحه برگرداند. ما شخصیت های یونیکد شوگی را در این صفحه جمع کردیم.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success