Dominoes قطعاً یکی از مشهورترین بازی های رومیزی در جهان است. آنها قطعات کوچک ، مسطح ، مستطیلی شکل هستند. در طول قرن ها از مواد مختلف زیادی برای ساخت دومینو استفاده شده است ، از جمله پلاستیک ، چوب ، استخوان ، عاج و سنگ. Domino همچنین دارای مجموعه کاملی از شخصیت های Unicode است:

افقی

عمودی