ژاپن کشوری جزیره ای در شرق آسیا است که در شمال غربی اقیانوس آرام قرار دارد. در واقع، "Emoji" از این کلمه ژاپنی است - 絵文字[emodʑi]. ایموجی تلفن همراه در سال 1999 توسط مهندس کوریتا هونتاکا (栗田穣崇) که برای NTT Docomo، یک اپراتور تلفن همراه غالب در ژاپن کار می کرد، طراحی شد. با انتشار یونیکد 5.2، بیشتر این کاراکترها مستقیماً از کاراکترهای ایموجی استفاده شده توسط اپراتورهای تلفن همراه ژاپنی می آیند. به همین دلیل است که بسیاری از ایموجی های مربوط به ژاپن وجود دارد.
موضوعات مرتبط را ببینید: Japanese Summer Festival, تاناباتا ، جشنواره بن ژاپنی، سال نو ژاپنی، روز کودک ژاپنی, Baseball Tournament