پاییز فصلی بین تابستان و زمستان است. وقتی پاییز می شود ، دما سردتر می شود ، روزها کوتاهتر می شوند و همه چیز طلا می شود. بنابراین پاییز همچنین "فصل طلایی" و "فصل برداشت" نامیده می شود. پاییز بسیار پربار است ، بیایید ببینیم کدام ایموجی می تواند پاییز را به بهترین شکل بیان کند:

برچسب ها