زمستان پوشیده از برف سفید ، بیایید ببینید که Emoji می تواند به بهترین شکل زمستان را بیان کند:

برچسب ها