تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🏻عبارتند از عادی رنگ پوست نماد ایموجی