تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

شخصیت Emoji شخصیتی است که خاصیت Emoji را دارد. این نویسه ها برای استفاده به عنوان شکلک توصیه می شوند. در پرونده emoji-data.txt که به طور رسمی توسط کنسرسیوم Unicode ارائه شده است ، یک قسمت ویژگی وجود دارد که در آن لیست Emoji شامل ویژگی Emoji ، Emoji_Presentation ، Emoji_Modifier ، Emoji_Modifier_Base ، Emoji_Component و Extended_Pictographic را نشان می دهد. در زیر لیستی از Emoji موجود در ویژگی ایموجی ، شامل کد نقطه ، نسخه Unicode ، Emoji و نام کوتاه است. راهنمای کاربر: Emoji ویژگی چیست؟

کد کد نسخه یونیکد نماد ایموجی
0023 1.1 # علامت هش
002A 1.1 * علامت ستاره
0030 1.1 0 رقم صفر
0031 1.1 1 یک رقمی
0032 1.1 2 رقم دو
0033 1.1 3 رقم سه
0034 1.1 4 رقم چهار
0035 1.1 5 رقم پنج
0036 1.1 6 رقم شش
0037 1.1 7 رقم هفت
0038 1.1 8 رقم هشت
0039 1.1 9 رقم نه
00A9 1.1 © حق نسخه‌برداری
00AE 1.1 ® نشان تجاری ثبت‌شده
203C 1.1 ‼ علامت تعجب دوتایی
2049 3.0 ⁉ علامت تعجب و سؤال
2122 1.1 ™ نماد بازرگانی
2139 3.0 ℹ اطلاعات
2194 1.1 ↔ پیکان دوطرفه
2195 1.1 ↕ پیکان بالا و پایین
2196 1.1 ↖ پیکان بالا چپ
2197 1.1 ↗ پیکان بالا راست
2198 1.1 ↘ پیکان پایین راست
2199 1.1 ↙ پیکان پایین چپ
21A9 1.1 ↩ پیکان خمیده راست
21AA 1.1 ↪ پیکان خمیده چپ
231A 1.1 ⌚ ساعت مچی
231B 1.1 ⌛ ساعت شنی
2328 1.1 ⌨ صفحه‌کلید
23CF 4.0 ⏏ دکمهٔ خروج
23E9 6.0 ⏩ دکمهٔ سریع به جلو
23EA 6.0 ⏪ دکمهٔ سریع به عقب
23EB 6.0 ⏫ دکمهٔ سریع به بالا
23EC 6.0 ⏬ دکمهٔ سریع به پایین
23ED 6.0 ⏭ دکمهٔ آهنگ بعدی
23EE 6.0 ⏮ دکمهٔ آهنگ قبلی
23EF 6.0 ⏯ دکمهٔ پخش یا مکث
23F0 6.0 ⏰ ساعت رومیزی
23F1 6.0 ⏱ کرنومتر
23F2 6.0 ⏲ تایمر
23F3 6.0 ⏳ ساعت شنی با شن روان
23F8 7.0 ⏸ دکمهٔ مکث
23F9 7.0 ⏹ دکمهٔ توقف
23FA 7.0 ⏺ دکمهٔ ضبط
24C2 1.1 Ⓜ حرف ام در دایره
25AA 1.1 ▪ مربع مشکی کوچک
25AB 1.1 ▫ مربع سفید کوچک
25B6 1.1 ▶ دکمهٔ پخش
25C0 1.1 ◀ دکمهٔ برگرداندن
25FB 3.2 ◻ مربع سفید متوسط
25FC 3.2 ◼ مربع مشکی متوسط
25FD 3.2 ◽ مربع سفید نسبتاً کوچک
25FE 3.2 ◾ مربع مشکی نسبتاً کوچک
2600 1.1 ☀ خورشید
2601 1.1 ☁ ابر
2602 1.1 ☂ چتر
2603 1.1 ☃ آدم برفی
2604 1.1 ☄ ستاره دنباله‌دار
260E 1.1 ☎ تلفن
2611 1.1 ☑ مربع با علامت تیک
2614 4.0 ☔ چتر خیس
2615 4.0 ☕ نوشیدنی گرم
2618 4.1 ☘ برگ شبدر
261D 1.1 ☝ اشاره به بالا
2620 1.1 ☠ جمجمه و استخوان صلیبی
2622 1.1 ☢ رادیواکتیو
2623 1.1 ☣ خطر زیستی
2626 1.1 ☦ صلیب ارتدوکسی
262A 1.1 ☪ هلال و ستاره
262E 1.1 ☮ نماد صلح
262F 1.1 ☯ یین و ینگ
2638 1.1 ☸ چرخ دارما
2639 1.1 ☹ اخمو
263A 1.1 ☺ لبخند
2640 1.1 ♀ نشان ناهید
2642 1.1 ♂ نشان مریخ
2648 1.1 ♈ برج حمل
2649 1.1 ♉ برج ثور
264A 1.1 ♊ برج جوزا
264B 1.1 ♋ برج سرطان
264C 1.1 ♌ برج اسد
264D 1.1 ♍ برج سنبله
264E 1.1 ♎ برج میزان
264F 1.1 ♏ برج عقرب
2650 1.1 ♐ برج قوس
2651 1.1 ♑ برج جدی
2652 1.1 ♒ برج دلو
2653 1.1 ♓ برج حوت
265F 1.1 ♟ پیاده شطرنج
2660 1.1 ♠ خال پیک
2663 1.1 ♣ خال گشنیز
2665 1.1 ♥ خال دل
2666 1.1 ♦ خال خشت
2668 1.1 ♨ چشمهٔ آب گرم
267B 3.2 ♻ نماد بازیافت
267E 4.1 ♾ بی‌نهایت
267F 4.1 ♿ علامت صندلی چرخ‌دار
2692 4.1 ⚒ چکش و کلنگ
2693 4.1 ⚓ لنگر
2694 4.1 ⚔ شمشیرهای ضرب‌دری

صفحه‌ها