شخصیت Emoji شخصیتی است که خاصیت Emoji را دارد. این نویسه ها برای استفاده به عنوان شکلک توصیه می شوند. در پرونده emoji-data.txt که به طور رسمی توسط کنسرسیوم Unicode ارائه شده است ، یک قسمت ویژگی وجود دارد که در آن لیست Emoji شامل ویژگی Emoji ، Emoji_Presentation ، Emoji_Modifier ، Emoji_Modifier_Base ، Emoji_Component و Extended_Pictographic را نشان می دهد. در زیر لیستی از Emoji موجود در ویژگی ایموجی ، شامل کد نقطه ، نسخه Unicode ، Emoji و نام کوتاه است. راهنمای کاربر: Emoji ویژگی چیست؟

کد کد نسخه یونیکد نماد ایموجی
0023 1.1 # علامت هش
002A 1.1 * علامت ستاره
0030 1.1 0 رقم صفر
0031 1.1 1 یک رقمی
0032 1.1 2 رقم دو
0033 1.1 3 رقم سه
0034 1.1 4 رقم چهار
0035 1.1 5 رقم پنج
0036 1.1 6 رقم شش
0037 1.1 7 رقم هفت
0038 1.1 8 رقم هشت
0039 1.1 9 رقم نه
00A9 1.1 © حق نسخه‌برداری
00AE 1.1 ® نشان تجاری ثبت‌شده
203C 1.1 ‼ علامت تعجب دوتایی
2049 3.0 ⁉ علامت تعجب و سؤال
2122 1.1 ™ نماد بازرگانی
2139 3.0 ℹ اطلاعات
2194 1.1 ↔ پیکان دوطرفه
2195 1.1 ↕ پیکان بالا و پایین
2196 1.1 ↖ پیکان بالا چپ
2197 1.1 ↗ پیکان بالا راست
2198 1.1 ↘ پیکان پایین راست
2199 1.1 ↙ پیکان پایین چپ
21A9 1.1 ↩ پیکان خمیده راست
21AA 1.1 ↪ پیکان خمیده چپ
231A 1.1 ⌚ ساعت مچی
231B 1.1 ⌛ ساعت شنی
2328 1.1 ⌨ صفحه‌کلید
23CF 4.0 ⏏ دکمهٔ خروج
23E9 6.0 ⏩ دکمهٔ سریع به جلو
23EA 6.0 ⏪ دکمهٔ سریع به عقب
23EB 6.0 ⏫ دکمهٔ سریع به بالا
23EB FE0E ⏫︎ دکمهٔ سریع به بالا
23EB FE0F ⏫️ دکمهٔ سریع به بالا
23EC 6.0 ⏬ دکمهٔ سریع به پایین
23EC FE0E ⏬︎ دکمهٔ سریع به پایین
23EC FE0F ⏬️ دکمهٔ سریع به پایین
23ED 6.0 ⏭ دکمهٔ آهنگ بعدی
23EE 6.0 ⏮ دکمهٔ آهنگ قبلی
23EF 6.0 ⏯ دکمهٔ پخش یا مکث
23F0 6.0 ⏰ ساعت رومیزی
23F0 FE0E ⏰︎ ساعت رومیزی
23F0 FE0F ⏰️ ساعت رومیزی
23F1 6.0 ⏱ کرنومتر
23F2 6.0 ⏲ تایمر
23F3 6.0 ⏳ ساعت شنی با شن روان
23F8 7.0 ⏸ دکمهٔ مکث
23F9 7.0 ⏹ دکمهٔ توقف
23FA 7.0 ⏺ دکمهٔ ضبط
24C2 1.1 Ⓜ حرف M در دایره
25AA 1.1 ▪ مربع مشکی کوچک
25AB 1.1 ▫ مربع سفید کوچک
25B6 1.1 ▶ دکمهٔ پخش
25C0 1.1 ◀ دکمهٔ برگرداندن
25FB 3.2 ◻ مربع سفید متوسط
25FC 3.2 ◼ مربع مشکی متوسط
25FD 3.2 ◽ مربع سفید نسبتاً کوچک
25FE 3.2 ◾ مربع مشکی نسبتاً کوچک
2600 1.1 ☀ خورشید
2601 1.1 ☁ ابر
2602 1.1 ☂ چتر
2603 1.1 ☃ آدم برفی
2604 1.1 ☄ ستاره دنباله‌دار
260E 1.1 ☎ تلفن
2611 1.1 ☑ مربع با علامت تیک
2614 4.0 ☔ چتر خیس
2615 4.0 ☕ نوشیدنی گرم
2618 4.1 ☘ برگ شبدر
261D 1.1 ☝ اشاره به بالا
2620 1.1 ☠ استخوان صلیبی
2622 1.1 ☢ رادیواکتیو
2623 1.1 ☣ خطر زیستی
2626 1.1 ☦ صلیب ارتدوکسی
262A 1.1 ☪ هلال و ستاره
262E 1.1 ☮ نماد صلح
262F 1.1 ☯ یین و ینگ
2638 1.1 ☸ چرخ دارما
2639 1.1 ☹ اخمو
263A 1.1 ☺ لبخند
2640 1.1 ♀ نشان ناهید
2642 1.1 ♂ نشان مریخ
2648 1.1 ♈ برج حمل
2649 1.1 ♉ برج ثور
264A 1.1 ♊ برج جوزا
264B 1.1 ♋ برج سرطان
264C 1.1 ♌ برج اسد
264D 1.1 ♍ برج سنبله
264E 1.1 ♎ برج میزان
264F 1.1 ♏ برج عقرب
2650 1.1 ♐ برج قوس
2651 1.1 ♑ برج جدی
2652 1.1 ♒ برج دلو
2653 1.1 ♓ برج حوت
265F 1.1 ♟ پیاده شطرنج
2660 1.1 ♠ خال پیک
2663 1.1 ♣ خال گشنیز
2665 1.1 ♥ خال دل
2666 1.1 ♦ خال خشت
2668 1.1 ♨ چشمهٔ آب گرم

صفحه‌ها