تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

اصلاح کننده شکلک نویسه ای است که می تواند برای تغییر شکل شکلک قبلی در توالی اصلاح کننده شکلک استفاده شود. در پرونده emoji-data.txt که به طور رسمی توسط کنسرسیوم Unicode ارائه شده است ، یک قسمت ویژگی وجود دارد که در آن لیست Emoji شامل ویژگی Emoji ، Emoji_Presentation ، Emoji_Modifier ، Emoji_Modifier_Base ، Emoji_Component و Extended_Pictographic را نشان می دهد. در زیر لیستی از Emoji موجود در ویژگی ویرایش ایموجی ، شامل کد نقطه ، نسخه Unicode ، Emoji و نام کوتاه است. راهنمای کاربر: Emoji ویژگی چیست؟