نویسه پیش فرض ارائه شکلک ، کاراکتری است که به طور پیش فرض ، به جای ارائه متن ، باید همراه با ارائه شکلک باشد. در پرونده emoji-data.txt که به طور رسمی توسط کنسرسیوم Unicode ارائه شده است ، یک قسمت ویژگی وجود دارد که در آن لیست Emoji شامل ویژگی Emoji ، Emoji_Presentation ، Emoji_Modifier ، Emoji_Modifier_Base ، Emoji_Component و Extended_Pictographic را نشان می دهد. در زیر لیستی از Emoji موجود در ویژگی ارائه ایموجی ، شامل کد نقطه ، نسخه Unicode ، Emoji و نام کوتاه است. راهنمای کاربر: Emoji ویژگی چیست؟

کد کد نسخه یونیکد نماد ایموجی
231A 1.1 ⌚ ساعت مچی
231B 1.1 ⌛ ساعت شنی
23E9 6.0 ⏩ دکمهٔ سریع به جلو
23EA 6.0 ⏪ دکمهٔ سریع به عقب
23EB 6.0 ⏫ دکمهٔ سریع به بالا
23EB FE0E ⏫︎ دکمهٔ سریع به بالا
23EB FE0F ⏫️ دکمهٔ سریع به بالا
23EC 6.0 ⏬ دکمهٔ سریع به پایین
23EC FE0E ⏬︎ دکمهٔ سریع به پایین
23EC FE0F ⏬️ دکمهٔ سریع به پایین
23F0 6.0 ⏰ ساعت رومیزی
23F0 FE0E ⏰︎ ساعت رومیزی
23F0 FE0F ⏰️ ساعت رومیزی
23F3 6.0 ⏳ ساعت شنی با شن روان
25FD 3.2 ◽ مربع سفید نسبتاً کوچک
25FE 3.2 ◾ مربع مشکی نسبتاً کوچک
2614 4.0 ☔ چتر خیس
2615 4.0 ☕ نوشیدنی گرم
2648 1.1 ♈ برج حمل
2649 1.1 ♉ برج ثور
264A 1.1 ♊ برج جوزا
264B 1.1 ♋ برج سرطان
264C 1.1 ♌ برج اسد
264D 1.1 ♍ برج سنبله
264E 1.1 ♎ برج میزان
264F 1.1 ♏ برج عقرب
2650 1.1 ♐ برج قوس
2651 1.1 ♑ برج جدی
2652 1.1 ♒ برج دلو
2653 1.1 ♓ برج حوت
267F 4.1 ♿ علامت صندلی چرخ‌دار
2693 4.1 ⚓ لنگر
26A1 4.0 ⚡ ولتاژ بالا
26AA 4.1 ⚪ دایره سفید
26AB 4.1 ⚫ دایره مشکی
26BD 5.2 ⚽ توپ فوتبال
26BE 5.2 ⚾ بیسبال
26C4 5.2 ⛄ آدم برفی بدون برف
26C5 5.2 ⛅ خورشید پشت ابر
26CE 6.0 ⛎ برج حوا
26CE FE0E ⛎︎ برج حوا
26CE FE0F ⛎️ برج حوا
26D4 5.2 ⛔ ورود ممنوع
26EA 5.2 ⛪ کلیسا
26F2 5.2 ⛲ فواره
26F3 5.2 ⛳ پرچم در سوراخ
26F5 5.2 ⛵ قایق بادبانی
26FA 5.2 ⛺ چادر
26FD 5.2 ⛽ پمپ بنزین
2705 6.0 ✅ علامت تأیید
2705 FE0E ✅︎ علامت تأیید
2705 FE0F ✅️ علامت تأیید
270A 6.0 ✊ مشت کردن
270A FE0E ✊︎ مشت کردن
270A FE0F ✊️ مشت کردن
270B 6.0 ✋ دست بالابرده
270B FE0E ✋︎ دست بالابرده
270B FE0F ✋️ دست بالابرده
2728 6.0 ✨ درخشش
2728 FE0E ✨︎ درخشش
2728 FE0F ✨️ درخشش
274C 6.0 ❌ ضربدر
274C FE0E ❌︎ ضربدر
274C FE0F ❌️ ضربدر
274E 6.0 ❎ دکمه ایکس
274E FE0E ❎︎ دکمه ایکس
274E FE0F ❎️ دکمه ایکس
2753 6.0 ❓ علامت سؤال قرمز
2754 6.0 ❔ علامت سؤال سفید
2754 FE0E ❔︎ علامت سؤال سفید
2754 FE0F ❔️ علامت سؤال سفید
2755 6.0 ❕ علامت تعجب سفید
2755 FE0E ❕︎ علامت تعجب سفید
2755 FE0F ❕️ علامت تعجب سفید
2757 5.2 ❗ علامت تعجب قرمز
2795 6.0 ➕ بعلاوه
2795 FE0E ➕︎ بعلاوه
2795 FE0F ➕️ بعلاوه
2796 6.0 ➖ تفریق
2796 FE0E ➖︎ تفریق
2796 FE0F ➖️ تفریق
2797 6.0 ➗ تقسیم کردن
2797 FE0E ➗︎ تقسیم کردن
2797 FE0F ➗️ تقسیم کردن
27B0 6.0 ➰ حلقه مجعد
27B0 FE0E ➰︎ حلقه مجعد
27B0 FE0F ➰️ حلقه مجعد
27BF 6.0 ➿ حلقه مجعد دوتایی
27BF FE0E ➿︎ حلقه مجعد دوتایی
27BF FE0F ➿️ حلقه مجعد دوتایی
2B1B 5.1 ⬛ مربع مشکی بزرگ
2B1C 5.1 ⬜ مربع سفید بزرگ
2B50 5.1 ⭐ ستاره سفید
2B55 5.2 ⭕ دایره قرمز توخالی
1F004 5.1 🀄 ماژونگ اژدهای قرمز
1F0CF 6.0 🃏 جوکر
1F18E 6.0 🆎 دکمه آ ب (گروه خونی)
1F191 6.0 🆑 دکمهٔ CL
1F192 6.0 🆒 دکمهٔ COOL
1F193 6.0 🆓 دکمهٔ FREE

صفحه‌ها