شخصیت تصویری Extended کاراکتری است که دارای ویژگی Extended_Pictographic است. این شخصیت ها تصویری هستند ، یا در نوع دیگر از نظر نوع با شخصیت های دارای ویژگی Emoji مشابه هستند. ویژگی Extended_Pictographic برای نویسه هایی است که برای تقسیم بندی ضدآیند استفاده می شود. نویسه های Extended_Pictographic شامل همه نویسه های Emoji هستند به جز برخی از نویسه های Emoji_Component. در پرونده emoji-data.txt که به طور رسمی توسط کنسرسیوم Unicode ارائه شده است ، یک قسمت ویژگی وجود دارد که در آن لیست Emoji شامل ویژگی Emoji ، Emoji_Presentation ، Emoji_Modifier ، Emoji_Modifier_Base ، Emoji_Component و Extended_Pictographic را نشان می دهد. در زیر لیستی از Emoji موجود در ویژگی گسترش یافته تصویری ، شامل کد نقطه ، نسخه Unicode ، Emoji و نام کوتاه است. راهنمای کاربر: Emoji ویژگی چیست؟

کد کد نسخه یونیکد نماد ایموجی
00A9 1.1 © حق نسخه‌برداری
00AE 1.1 ® نشان تجاری ثبت‌شده
203C 1.1 ‼ علامت تعجب دوتایی
2049 3.0 ⁉ علامت تعجب و سؤال
2122 1.1 ™ نماد بازرگانی
2139 3.0 ℹ اطلاعات
2194 1.1 ↔ پیکان دوطرفه
2195 1.1 ↕ پیکان بالا و پایین
2196 1.1 ↖ پیکان بالا چپ
2197 1.1 ↗ پیکان بالا راست
2198 1.1 ↘ پیکان پایین راست
2199 1.1 ↙ پیکان پایین چپ
21A9 1.1 ↩ پیکان خمیده راست
21AA 1.1 ↪ پیکان خمیده چپ
231A 1.1 ⌚ ساعت مچی
231B 1.1 ⌛ ساعت شنی
2328 1.1 ⌨ صفحه‌کلید
2388 3.0 ⎈ HELM SYMBOL
23CF 4.0 ⏏ دکمهٔ خروج
23E9 6.0 ⏩ دکمهٔ سریع به جلو
23EA 6.0 ⏪ دکمهٔ سریع به عقب
23EB 6.0 ⏫ دکمهٔ سریع به بالا
23EB FE0E ⏫︎ دکمهٔ سریع به بالا
23EB FE0F ⏫️ دکمهٔ سریع به بالا
23EC 6.0 ⏬ دکمهٔ سریع به پایین
23EC FE0E ⏬︎ دکمهٔ سریع به پایین
23EC FE0F ⏬️ دکمهٔ سریع به پایین
23ED 6.0 ⏭ دکمهٔ آهنگ بعدی
23EE 6.0 ⏮ دکمهٔ آهنگ قبلی
23EF 6.0 ⏯ دکمهٔ پخش یا مکث
23F0 6.0 ⏰ ساعت رومیزی
23F0 FE0E ⏰︎ ساعت رومیزی
23F0 FE0F ⏰️ ساعت رومیزی
23F1 6.0 ⏱ کرنومتر
23F2 6.0 ⏲ تایمر
23F3 6.0 ⏳ ساعت شنی با شن روان
23F8 7.0 ⏸ دکمهٔ مکث
23F9 7.0 ⏹ دکمهٔ توقف
23FA 7.0 ⏺ دکمهٔ ضبط
24C2 1.1 Ⓜ حرف M در دایره
25AA 1.1 ▪ مربع مشکی کوچک
25AB 1.1 ▫ مربع سفید کوچک
25B6 1.1 ▶ دکمهٔ پخش
25C0 1.1 ◀ دکمهٔ برگرداندن
25FB 3.2 ◻ مربع سفید متوسط
25FC 3.2 ◼ مربع مشکی متوسط
25FD 3.2 ◽ مربع سفید نسبتاً کوچک
25FE 3.2 ◾ مربع مشکی نسبتاً کوچک
2600 1.1 ☀ خورشید
2601 1.1 ☁ ابر
2602 1.1 ☂ چتر
2603 1.1 ☃ آدم برفی
2604 1.1 ☄ ستاره دنباله‌دار
2605 1.1 ★ ستاره ی سیاه
2607 1.1 ☇ رعد و برق
2608 1.1 ☈ رعد و برق
2609 1.1 ☉ آفتاب
260A 1.1 ☊ گره صعودی
260B 1.1 ☋ گره نزولی
260C 1.1 ☌ پیوستگی
260D 1.1 ☍ مخالفت
260E 1.1 ☎ تلفن
260F 1.1 ☏ تلفن سفید
2610 1.1 ☐ جعبه رای
2611 1.1 ☑ مربع با علامت تیک
2612 1.1 ☒ صندوق رأی با X
2614 4.0 ☔ چتر خیس
2615 4.0 ☕ نوشیدنی گرم
2616 3.2 ☖ سفید SHOGI PIECE
2617 3.2 ☗ PIECE BLACK SHOGI
2618 4.1 ☘ برگ شبدر
2619 3.0 ☙ REVERSED BULLET قلب گل برجسته
261A 1.1 ☚ شاخص سیاه و سفید LEINT POINTING
261B 1.1 ☛ فهرست سیاه سمت راست
261C 1.1 ☜ فهرست شاخص سمت چپ سفید
261D 1.1 ☝ اشاره به بالا
261E 1.1 ☞ صفحه اول نشانگر سمت راست
261F 1.1 ☟ صفحه اول نشانگر سفید
2620 1.1 ☠ استخوان صلیبی
2621 1.1 ☡ علامت احتیاط
2622 1.1 ☢ رادیواکتیو
2623 1.1 ☣ خطر زیستی
2624 1.1 ☤ کادوس
2625 1.1 ☥ آنخ
2626 1.1 ☦ صلیب ارتدوکسی
2627 1.1 ☧ چه کسی روح
2628 1.1 ☨ صلیب لورن
2629 1.1 ☩ صلیب اورشلیم
262A 1.1 ☪ هلال و ستاره
262B 1.1 ☫ نماد فارسی
262C 1.1 ☬ آدی شاکتی
262D 1.1 ☭ چکش و سیکل
262E 1.1 ☮ نماد صلح
262F 1.1 ☯ یین و ینگ
2630 1.1 ☰ تراریگام برای بهشت
2631 1.1 ☱ تريگرام براي درياچه
2632 1.1 ☲ Trigram for Fire
2633 1.1 ☳ Trigram for Thunder
2634 1.1 ☴ Trigram for Wind
2635 1.1 ☵ Trigram for Water

صفحه‌ها