این اطلاعات مربوط به پیشنهاد شماره 173 2014 کنسرسیوم یونیکد است. این پیشنهاد شامل 215 شکلک است. در زیر اطلاعات دقیق است.

اطلاعات پروپوزال

شماره پیشنهاد: L2/14‑173
نام پروپوزال: Variation selectors for Emoji skin tone (revised)
پیشنهاد از: Peter Edberg, Mark Davis
پیشنهاد سال: 2014
پرونده پروپوزال:

شکلک پیشنهادی215

نماد ایموجی کد کد
👋🏿 تکان دادن دست: پوست آبنوسی 1F44B 1F3FF
🖐🏿 دست با انگشتان باز: پوست آبنوسی 1F590 1F3FF
✋🏿 دست بالابرده: پوست آبنوسی 270B 1F3FF
👌🏿 علامت اوکی: پوست آبنوسی 1F44C 1F3FF
🤏🏿 دست در حال نیشگون گرفتن: پوست آبنوسی 1F90F 1F3FF
✌🏿 علامت پیروزی: پوست آبنوسی 270C 1F3FF
🤟🏿 علامت دوستت دارم: پوست آبنوسی 1F91F 1F3FF
👈🏿 اشاره به چپ: پوست آبنوسی 1F448 1F3FF
👉🏿 اشاره به راست: پوست آبنوسی 1F449 1F3FF
👆🏿 اشاره به بالا با پشت دست: پوست آبنوسی 1F446 1F3FF
👇🏿 اشاره به پایین: پوست آبنوسی 1F447 1F3FF
☝🏿 اشاره به بالا: پوست آبنوسی 261D 1F3FF
👍🏿 پسندیدن: پوست آبنوسی 1F44D 1F3FF
👎🏿 نپسندیدن: پوست آبنوسی 1F44E 1F3FF
✊🏿 مشت کردن: پوست آبنوسی 270A 1F3FF
👊🏿 مشت گره‌کرده: پوست آبنوسی 1F44A 1F3FF
👏🏿 دست زدن: پوست آبنوسی 1F44F 1F3FF
🙌🏿 دست‌های بالا آورده: پوست آبنوسی 1F64C 1F3FF
👐🏿 دست‌های باز: پوست آبنوسی 1F450 1F3FF
🤲🏿 دست دعا: پوست آبنوسی 1F932 1F3FF
🙏🏿 خواهش می‌کنم: پوست آبنوسی 1F64F 1F3FF
✍🏿 نوشتن با دست: پوست آبنوسی 270D 1F3FF
💅🏿 لاک زدن: پوست آبنوسی 1F485 1F3FF
💪🏿 عضلهٔ بازو: پوست آبنوسی 1F4AA 1F3FF
🦵🏿 لنگ: پوست آبنوسی 1F9B5 1F3FF
🦶🏿 پا: پوست آبنوسی 1F9B6 1F3FF
👂🏿 گوش: پوست آبنوسی 1F442 1F3FF
🦻🏿 سمعک در گوش: پوست آبنوسی 1F9BB 1F3FF
👃🏿 بینی: پوست آبنوسی 1F443 1F3FF
👶🏿 نوزاد: پوست آبنوسی 1F476 1F3FF
🧒🏿 بچه: پوست آبنوسی 1F9D2 1F3FF
👦🏿 پسر: پوست آبنوسی 1F466 1F3FF
👧🏿 دختر: پوست آبنوسی 1F467 1F3FF
🧑🏿 شخص: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF
👱🏿 آدم: پوست آبنوسی،‏ موبلوند 1F471 1F3FF
👨🏿 مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF
🧔🏿 مرد: پوست آبنوسی،‏ ریش‌دار 1F9D4 1F3FF
🧔🏿‍♂️ مرد: پوست آبنوسی،‏ ریش 1F9D4 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧔🏿‍♀️ زن: پوست آبنوسی،‏ ریش 1F9D4 1F3FF 200D 2640 FE0F
👨‍🦰 مرد: موقرمز 1F468 200D 1F9B0
👨🏿‍🦰 مرد: پوست آبنوسی،‏ موقرمز 1F468 1F3FF 200D 1F9B0
👨‍🦱 مرد: موفرفری 1F468 200D 1F9B1
👨🏿‍🦱 مرد: پوست آبنوسی،‏ موفرفری 1F468 1F3FF 200D 1F9B1
👨‍🦳 مرد: موسفید 1F468 200D 1F9B3
👨🏿‍🦳 مرد: پوست آبنوسی،‏ موسفید 1F468 1F3FF 200D 1F9B3
👨‍🦲 مرد: تاس 1F468 200D 1F9B2
👨🏿‍🦲 مرد: پوست آبنوسی،‏ تاس 1F468 1F3FF 200D 1F9B2
👩🏿 زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF
👩‍🦰 زن: موقرمز 1F469 200D 1F9B0
👩🏿‍🦰 زن: پوست آبنوسی،‏ موقرمز 1F469 1F3FF 200D 1F9B0
👩‍🦱 زن: موفرفری 1F469 200D 1F9B1
👩🏿‍🦱 زن: پوست آبنوسی،‏ موفرفری 1F469 1F3FF 200D 1F9B1
👩‍🦳 زن: موسفید 1F469 200D 1F9B3
👩🏿‍🦳 زن: پوست آبنوسی،‏ موسفید 1F469 1F3FF 200D 1F9B3
👩‍🦲 زن: تاس 1F469 200D 1F9B2
👩🏿‍🦲 زن: پوست آبنوسی،‏ تاس 1F469 1F3FF 200D 1F9B2
👱🏿‍♀️ زن: پوست آبنوسی،‏ موبور 1F471 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧓🏿 میان‌سال: پوست آبنوسی 1F9D3 1F3FF
👴🏿 پیرمرد: پوست آبنوسی 1F474 1F3FF
👵🏿 پیرزن: پوست آبنوسی 1F475 1F3FF
🙍🏿 آدم اخمو: پوست آبنوسی 1F64D 1F3FF
🙍🏿‍♀️ زن اخم می‌کند: پوست آبنوسی 1F64D 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙎🏿 آدم ناراضی: پوست آبنوسی 1F64E 1F3FF
🙎🏿‍♀️ زن اخم‌وتخم می‌کند: پوست آبنوسی 1F64E 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙅🏿 ابداً نه: پوست آبنوسی 1F645 1F3FF
🙅🏿‍♀️ زن نمی‌پذیرد: پوست آبنوسی 1F645 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙆🏿 باشه: پوست آبنوسی 1F646 1F3FF
🙆🏿‍♀️ زن می‌پذیرد: پوست آبنوسی 1F646 1F3FF 200D 2640 FE0F
💁🏿 آماده کمک: پوست آبنوسی 1F481 1F3FF
💁🏿‍♀️ زن کمک می‌کند: پوست آبنوسی 1F481 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙋🏿 ای ول: پوست آبنوسی 1F64B 1F3FF
🙋🏿‍♀️ زن دستش را بالا می‌برد: پوست آبنوسی 1F64B 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧏🏿 آدم ناشنوا: پوست آبنوسی 1F9CF 1F3FF
🧏🏿‍♀️ زن ناشنوا: پوست آبنوسی 1F9CF 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙇🏿 عذرخواهی: پوست آبنوسی 1F647 1F3FF
🙇🏿‍♀️ زن تعظیم می‌کند: پوست آبنوسی 1F647 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤦🏿 با کف دست به پیشانی زدن: پوست آبنوسی 1F926 1F3FF
🤦🏿‍♀️ زن با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست آبنوسی 1F926 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤷🏿 شانه بالا انداختن: پوست آبنوسی 1F937 1F3FF
🤷🏿‍♀️ زن شانه بالا می‌اندازد: پوست آبنوسی 1F937 1F3FF 200D 2640 FE0F
👨🏿‍⚕️ مددکار بهداشت مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2695 FE0F
👩🏿‍⚕️ مددکار بهداشت زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2695 FE0F
👨🏿‍🎓 دانشجوی مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F393
👩🏿‍🎓 دانشجوی زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F393
👨🏿‍🏫 آموزگار مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F3EB
👩🏿‍🏫 آموزگار زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F3EB
👨🏿‍⚖️ قاضی مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2696 FE0F
👩🏿‍⚖️ قاضی زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2696 FE0F
👨🏿‍🌾 کشاورز مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F33E
👩🏿‍🌾 کشاورز زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F33E
👨🏿‍🍳 آشپز مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F373
👩🏿‍🍳 آشپز زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F373
👨🏿‍🔧 تعمیرکار مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F527
👩🏿‍🔧 تعمیرکار زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F527
👨🏿‍🏭 کارگر کارخانه مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F3ED
👩🏿‍🏭 کارگر کارخانه زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F3ED
👨🏿‍💼 کارمند مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F4BC
👩🏿‍💼 کارمند زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F4BC
👨🏿‍🔬 دانشمند مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F52C
👩🏿‍🔬 دانشمند زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F52C
👨🏿‍💻 کارشناس فناوری مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F4BB
👩🏿‍💻 کارشناس فناوری زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F4BB
👨🏿‍🎤 خواننده مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F3A4
👩🏿‍🎤 خواننده زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F3A4
👨🏿‍🎨 هنرمند مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F3A8
👩🏿‍🎨 هنرمند زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F3A8
👨🏿‍✈️ خلبان مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2708 FE0F
👩🏿‍✈️ خلبان زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2708 FE0F
👨🏿‍🚀 فضانورد مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F680
👩🏿‍🚀 فضانورد زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F680
👨🏿‍🚒 آتش‌نشان مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F692
👩🏿‍🚒 آتش‌نشان زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F692
👮🏿 پلیس: پوست آبنوسی 1F46E 1F3FF
👮🏿‍♀️ پلیس زن: پوست آبنوسی 1F46E 1F3FF 200D 2640 FE0F
🕵🏿 کارآگاه: پوست آبنوسی 1F575 1F3FF
🕵🏿‍♀️ کارآگاه زن: پوست آبنوسی 1F575 1F3FF 200D 2640 FE0F
💂🏿 گارد نظامی: پوست آبنوسی 1F482 1F3FF
💂🏿‍♀️ گارد زن: پوست آبنوسی 1F482 1F3FF 200D 2640 FE0F
👷🏿 کارگر: پوست آبنوسی 1F477 1F3FF
👷🏿‍♀️ کارگر ساختمانی زن: پوست آبنوسی 1F477 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤴🏿 شاهزاده: پوست آبنوسی 1F934 1F3FF
👸🏿 شاهزاده خانم: پوست آبنوسی 1F478 1F3FF
👳🏿 مرد عمامه‌دار: پوست آبنوسی 1F473 1F3FF
👳🏿‍♀️ زن با دستار: پوست آبنوسی 1F473 1F3FF 200D 2640 FE0F
👲🏿 مرد با کلاه چینی: پوست آبنوسی 1F472 1F3FF
🧕🏿 زن با روسری: پوست آبنوسی 1F9D5 1F3FF
🤵🏿 شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی 1F935 1F3FF
🤵🏿‍♂️ مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی 1F935 1F3FF 200D 2642 FE0F
🤵🏿‍♀️ زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی 1F935 1F3FF 200D 2640 FE0F
👰🏿 شخص با تور عروس: پوست آبنوسی 1F470 1F3FF
👰🏿‍♂️ مرد با تور عروس: پوست آبنوسی 1F470 1F3FF 200D 2642 FE0F
👰🏿‍♀️ زن با تور عروس: پوست آبنوسی 1F470 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤰🏿 زن باردار: پوست آبنوسی 1F930 1F3FF
🤱🏿 تغذیه با شیر مادر: پوست آبنوسی 1F931 1F3FF
👼🏿 فرشته کوچولو: پوست آبنوسی 1F47C 1F3FF
🎅🏿 بابا نوئل: پوست آبنوسی 1F385 1F3FF
🦸🏿 ابرقهرمان: پوست آبنوسی 1F9B8 1F3FF
🦸🏿‍♀️ ابرقهرمان زن: پوست آبنوسی 1F9B8 1F3FF 200D 2640 FE0F
🦹🏿 ابرشرور: پوست آبنوسی 1F9B9 1F3FF
🦹🏿‍♀️ ابرشرور زن: پوست آبنوسی 1F9B9 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧙🏿 ساحر: پوست آبنوسی 1F9D9 1F3FF
🧙🏿‍♀️ ساحر زن: پوست آبنوسی 1F9D9 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧚🏿 پری: پوست آبنوسی 1F9DA 1F3FF
🧚🏿‍♀️ پری زن: پوست آبنوسی 1F9DA 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧛🏿 خون‌آشام: پوست آبنوسی 1F9DB 1F3FF
🧛🏿‍♀️ دراکولای زن: پوست آبنوسی 1F9DB 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧜🏿 دریامردمان: پوست آبنوسی 1F9DC 1F3FF
🧜🏿‍♀️ پری دریایی: پوست آبنوسی 1F9DC 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧝🏿 اِلف: پوست آبنوسی 1F9DD 1F3FF
🧝🏿‍♀️ اِلف زن: پوست آبنوسی 1F9DD 1F3FF 200D 2640 FE0F
💆🏿 ماساژ صورت: پوست آبنوسی 1F486 1F3FF
💆🏿‍♀️ ماساژ صورت زن: پوست آبنوسی 1F486 1F3FF 200D 2640 FE0F
💇🏿 آرایشگاه: پوست آبنوسی 1F487 1F3FF
💇🏿‍♀️ زن مو کوتاه می‌کند: پوست آبنوسی 1F487 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚶🏿 عابر پیاده: پوست آبنوسی 1F6B6 1F3FF
🚶🏿‍♀️ زن پیاده‌روی می‌کند: پوست آبنوسی 1F6B6 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧍🏿 آدم ایستاده: پوست آبنوسی 1F9CD 1F3FF
🧍🏿‍♀️ زن ایستاده: پوست آبنوسی 1F9CD 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧎🏿 آدم زانوزده: پوست آبنوسی 1F9CE 1F3FF
🧎🏿‍♀️ زن زانوزده: پوست آبنوسی 1F9CE 1F3FF 200D 2640 FE0F
👨🏿‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F9AF
👩🏿‍🦯 زن با عصای سفید: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F9AF
👨🏿‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F9BC
👩🏿‍🦼 زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F9BC
👨🏿‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F9BD
👩🏿‍🦽 زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F9BD
🏃🏿 دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF
🏃🏿‍♀️ زن دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF 200D 2640 FE0F
💃🏿 رقاص: پوست آبنوسی 1F483 1F3FF
🕺🏿 مرد درحال رقص: پوست آبنوسی 1F57A 1F3FF
🕴🏿 پرواز مرد با لباس رسمی: پوست آبنوسی 1F574 1F3FF
🧖🏿 فردی در حمام بخار: پوست آبنوسی 1F9D6 1F3FF
🧖🏿‍♀️ زن در حمام بخار: پوست آبنوسی 1F9D6 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧗🏿 فردی کوه‌نوردی می‌کند: پوست آبنوسی 1F9D7 1F3FF
🧗🏿‍♀️ زن کوه‌نوردی می‌کند: پوست آبنوسی 1F9D7 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏇🏿 مسابقه اسب‌سواری: پوست آبنوسی 1F3C7 1F3FF
🏂🏿 اسنوبرد: پوست آبنوسی 1F3C2 1F3FF
🏌🏿 گلف‌باز: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF
🏌🏿‍♀️ گلف‌باز زن: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏄🏿 موج‌سوار: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF
🏄🏿‍♀️ موج‌سوار زن: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚣🏿‍♀️ پاروزن زن: پوست آبنوسی 1F6A3 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏊🏿 شناگر: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF
🏊🏿‍♀️ شناگر زن: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF 200D 2640 FE0F
⛹🏿 شخص با توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF
⛹🏿‍♀️ زن و توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏋🏿 وزنه‌بردار: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF
🏋🏿‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚴🏿‍♀️ دوچرخه‌سوار زن: پوست آبنوسی 1F6B4 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚵🏿‍♀️ زن و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست آبنوسی 1F6B5 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤸🏿‍♀️ زنِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست آبنوسی 1F938 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤽🏿‍♀️ واترپلو زنان: پوست آبنوسی 1F93D 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤾🏿‍♀️ هندبالیست زن: پوست آبنوسی 1F93E 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤹🏿‍♀️ زن ژانگولربازی می‌کند: پوست آبنوسی 1F939 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧘🏿 فرد در حالت خلسه: پوست آبنوسی 1F9D8 1F3FF
🧘🏿‍♀️ زن در حالت خلسه: پوست آبنوسی 1F9D8 1F3FF 200D 2640 FE0F
🛀🏿 فرد در وان: پوست آبنوسی 1F6C0 1F3FF
🛌🏿 فرد در تختخواب: پوست آبنوسی 1F6CC 1F3FF
🧑🏿‍🤝‍🧑🏿 اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FF
👭🏿 دو زن دست در دست: پوست آبنوسی 1F46D 1F3FF
👫🏿 زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی 1F46B 1F3FF
👬🏿 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی 1F46C 1F3FF
💏🏿 بوسه: پوست آبنوسی 1F48F 1F3FF
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: زن،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿 بوسه: زن،‏ زن، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FF
💑🏿 زوج عاشق: پوست آبنوسی 1F491 1F3FF
👩🏿‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏿‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👩🏿‍❤️‍👩🏿 زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FF
🏻 پوست سفید 1F3FB
🏼 پوست روشن 1F3FC
🏽 پوست طلایی 1F3FD
🏾 پوست گندمی 1F3FE
🏿 پوست آبنوسی 1F3FF

چگونه ایموجی ای که می خواهیم ایجاد کنیم؟

ایموجی جدید چگونه متولد می شود؟ ابتدا کاربر پیشنهاد ایموجی خود را به کنسرسیوم یونیکد ارسال می کنید و سپس کنسرسیوم یونیکد تصمیم می گیرد که آیا این پیشنهاد را می پذیرد یا خیر. اگر پیشنهاد تان قبول شده است، ممکن است ایموجی ای که طراحی کرده اید در سال آینده راه اندازی شود. برای ارسال پیشنهاد ایموجی یک فرآیند کامل و استاندارد وجود دارد که نیاز به صبر و توانایی کافی شما دارد. می توانید از پیشنهادات بالا به عنوان مثال استفاده کنید و سعی کنید پیشنهادات ایموجی خود را به آنها ارائه دهید. کلیک کنید ارسال پیشنهادات Emoji (انگلیسی) اینجا را کلیک کنید تا شما و ایموجی هایی که ایجاد کرده اید نیز در تاریخ ثبت شوند.

لیست سایر پیشنهادهای Emoji