در پرونده emoji-test.txt که به طور رسمی توسط کنسرسیوم Unicode ارائه شده است ، یک قسمت وضعیت وجود دارد که وضعیت واجد شرایط هر Emoji را نشان می دهد. در زیر لیستی از وضعیت واجد شرایط ، با نام وضعیت واجد شرایط و تعداد Emoji موجود در وضعیت واجد شرایط وجود دارد. برای مشاهده شکلک موجود در وضعیت واجد شرایط ، روی پیوند نام وضعیت واجد شرایط زیر کلیک کنید تا به صفحه وضعیت واجد شرایط مربوطه وارد شوید. راهنمای کاربر: وضعیت واجد شرایط چیست؟