این لیستی از Emoji است که وضعیت واجد شرایط آن کاملا شایسته است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: وضعیت واجد شرایط چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
#️⃣ جلد کلید: # 0023 FE0F 20E3
*️⃣ جلد کلید: * 002A FE0F 20E3
0️⃣ جلد کلید: 0 0030 FE0F 20E3
1️⃣ جلد کلید: 1 0031 FE0F 20E3
2️⃣ جلد کلید: 2 0032 FE0F 20E3
3️⃣ جلد کلید: 3 0033 FE0F 20E3
4️⃣ جلد کلید: 4 0034 FE0F 20E3
5️⃣ جلد کلید: 5 0035 FE0F 20E3
6️⃣ جلد کلید: 6 0036 FE0F 20E3
7️⃣ جلد کلید: 7 0037 FE0F 20E3
8️⃣ جلد کلید: 8 0038 FE0F 20E3
9️⃣ جلد کلید: 9 0039 FE0F 20E3
©️ حق نسخه‌برداری 00A9 FE0F
®️ نشان تجاری ثبت‌شده 00AE FE0F
‼️ علامت تعجب دوتایی 203C FE0F
⁉️ علامت تعجب و سؤال 2049 FE0F
™️ نماد بازرگانی 2122 FE0F
ℹ️ اطلاعات 2139 FE0F
↔️ پیکان دوطرفه 2194 FE0F
↕️ پیکان بالا و پایین 2195 FE0F
↖️ پیکان بالا چپ 2196 FE0F
↗️ پیکان بالا راست 2197 FE0F
↘️ پیکان پایین راست 2198 FE0F
↙️ پیکان پایین چپ 2199 FE0F
↩️ پیکان خمیده راست 21A9 FE0F
↪️ پیکان خمیده چپ 21AA FE0F
⌚ ساعت مچی 231A
⌛ ساعت شنی 231B
⌨️ صفحه‌کلید 2328 FE0F
⏏️ دکمهٔ خروج 23CF FE0F
⏩ دکمهٔ سریع به جلو 23E9
⏪ دکمهٔ سریع به عقب 23EA
⏫ دکمهٔ سریع به بالا 23EB
⏬ دکمهٔ سریع به پایین 23EC
⏭️ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED FE0F
⏮️ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE FE0F
⏯️ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF FE0F
⏰ ساعت رومیزی 23F0
⏱️ کرنومتر 23F1 FE0F
⏲️ تایمر 23F2 FE0F
⏳ ساعت شنی با شن روان 23F3
⏸️ دکمهٔ مکث 23F8 FE0F
⏹️ دکمهٔ توقف 23F9 FE0F
⏺️ دکمهٔ ضبط 23FA FE0F
Ⓜ️ حرف M در دایره 24C2 FE0F
▪️ مربع مشکی کوچک 25AA FE0F
▫️ مربع سفید کوچک 25AB FE0F
▶️ دکمهٔ پخش 25B6 FE0F
◀️ دکمهٔ برگرداندن 25C0 FE0F
◻️ مربع سفید متوسط 25FB FE0F
◼️ مربع مشکی متوسط 25FC FE0F
◽ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD
◾ مربع مشکی نسبتاً کوچک 25FE
☀️ خورشید 2600 FE0F
☁️ ابر 2601 FE0F
☂️ چتر 2602 FE0F
☃️ آدم برفی 2603 FE0F
☄️ ستاره دنباله‌دار 2604 FE0F
☎️ تلفن 260E FE0F
☑️ مربع با علامت تیک 2611 FE0F
☔ چتر خیس 2614
☕ نوشیدنی گرم 2615
☘️ برگ شبدر 2618 FE0F
☝️ اشاره به بالا 261D FE0F
☝🏻 اشاره به بالا: پوست سفید 261D 1F3FB
☝🏼 اشاره به بالا: پوست روشن 261D 1F3FC
☝🏽 اشاره به بالا: پوست طلایی 261D 1F3FD
☝🏾 اشاره به بالا: پوست گندمی 261D 1F3FE
☝🏿 اشاره به بالا: پوست آبنوسی 261D 1F3FF
☠️ استخوان صلیبی 2620 FE0F
☢️ رادیواکتیو 2622 FE0F
☣️ خطر زیستی 2623 FE0F
☦️ صلیب ارتدوکسی 2626 FE0F
☪️ هلال و ستاره 262A FE0F
☮️ نماد صلح 262E FE0F
☯️ یین و ینگ 262F FE0F
☸️ چرخ دارما 2638 FE0F
☹️ اخمو 2639 FE0F
☺️ لبخند 263A FE0F
♀️ نشان ناهید 2640 FE0F
♂️ نشان مریخ 2642 FE0F
♈ برج حمل 2648
♉ برج ثور 2649
♊ برج جوزا 264A
♋ برج سرطان 264B
♌ برج اسد 264C
♍ برج سنبله 264D
♎ برج میزان 264E
♏ برج عقرب 264F
♐ برج قوس 2650
♑ برج جدی 2651
♒ برج دلو 2652
♓ برج حوت 2653
♟️ پیاده شطرنج 265F FE0F
♠️ خال پیک 2660 FE0F
♣️ خال گشنیز 2663 FE0F
♥️ خال دل 2665 FE0F
♦️ خال خشت 2666 FE0F
♨️ چشمهٔ آب گرم 2668 FE0F
♻️ نماد بازیافت 267B FE0F

صفحه‌ها