این لیستی از Emoji است که وضعیت واجد شرایط آن دارای حداقل مهارت است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: وضعیت واجد شرایط چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
⛹️‍♀ زن و توپ 26F9 FE0F 200D 2640
⛹️‍♂ مرد و توپ 26F9 FE0F 200D 2642
⛹🏻‍♀ زن و توپ: پوست سفید 26F9 1F3FB 200D 2640
⛹🏻‍♂ مرد و توپ: پوست سفید 26F9 1F3FB 200D 2642
⛹🏼‍♀ زن و توپ: پوست روشن 26F9 1F3FC 200D 2640
⛹🏼‍♂ مرد و توپ: پوست روشن 26F9 1F3FC 200D 2642
⛹🏽‍♀ زن و توپ: پوست طلایی 26F9 1F3FD 200D 2640
⛹🏽‍♂ مرد و توپ: پوست طلایی 26F9 1F3FD 200D 2642
⛹🏾‍♀ زن و توپ: پوست گندمی 26F9 1F3FE 200D 2640
⛹🏾‍♂ مرد و توپ: پوست گندمی 26F9 1F3FE 200D 2642
⛹🏿‍♀ زن و توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF 200D 2640
⛹🏿‍♂ مرد و توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF 200D 2642
🏃‍♀ زن دونده 1F3C3 200D 2640
🏃‍♂ مرد دونده 1F3C3 200D 2642
🏃🏻‍♀ زن دونده: پوست سفید 1F3C3 1F3FB 200D 2640
🏃🏻‍♂ مرد دونده: پوست سفید 1F3C3 1F3FB 200D 2642
🏃🏼‍♀ زن دونده: پوست روشن 1F3C3 1F3FC 200D 2640
🏃🏼‍♂ مرد دونده: پوست روشن 1F3C3 1F3FC 200D 2642
🏃🏽‍♀ زن دونده: پوست طلایی 1F3C3 1F3FD 200D 2640
🏃🏽‍♂ مرد دونده: پوست طلایی 1F3C3 1F3FD 200D 2642
🏃🏾‍♀ زن دونده: پوست گندمی 1F3C3 1F3FE 200D 2640
🏃🏾‍♂ مرد دونده: پوست گندمی 1F3C3 1F3FE 200D 2642
🏃🏿‍♀ زن دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF 200D 2640
🏃🏿‍♂ مرد دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF 200D 2642
🏄‍♀ موج‌سوار زن 1F3C4 200D 2640
🏄‍♂ موج‌سوار مرد 1F3C4 200D 2642
🏄🏻‍♀ موج‌سوار زن: پوست سفید 1F3C4 1F3FB 200D 2640
🏄🏻‍♂ موج‌سوار مرد: پوست سفید 1F3C4 1F3FB 200D 2642
🏄🏼‍♀ موج‌سوار زن: پوست روشن 1F3C4 1F3FC 200D 2640
🏄🏼‍♂ موج‌سوار مرد: پوست روشن 1F3C4 1F3FC 200D 2642
🏄🏽‍♀ موج‌سوار زن: پوست طلایی 1F3C4 1F3FD 200D 2640
🏄🏽‍♂ موج‌سوار مرد: پوست طلایی 1F3C4 1F3FD 200D 2642
🏄🏾‍♀ موج‌سوار زن: پوست گندمی 1F3C4 1F3FE 200D 2640
🏄🏾‍♂ موج‌سوار مرد: پوست گندمی 1F3C4 1F3FE 200D 2642
🏄🏿‍♀ موج‌سوار زن: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF 200D 2640
🏄🏿‍♂ موج‌سوار مرد: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF 200D 2642
🏊‍♀ شناگر زن 1F3CA 200D 2640
🏊‍♂ شناگر مرد 1F3CA 200D 2642
🏊🏻‍♀ شناگر زن: پوست سفید 1F3CA 1F3FB 200D 2640
🏊🏻‍♂ شناگر مرد: پوست سفید 1F3CA 1F3FB 200D 2642
🏊🏼‍♀ شناگر زن: پوست روشن 1F3CA 1F3FC 200D 2640
🏊🏼‍♂ شناگر مرد: پوست روشن 1F3CA 1F3FC 200D 2642
🏊🏽‍♀ شناگر زن: پوست طلایی 1F3CA 1F3FD 200D 2640
🏊🏽‍♂ شناگر مرد: پوست طلایی 1F3CA 1F3FD 200D 2642
🏊🏾‍♀ شناگر زن: پوست گندمی 1F3CA 1F3FE 200D 2640
🏊🏾‍♂ شناگر مرد: پوست گندمی 1F3CA 1F3FE 200D 2642
🏊🏿‍♀ شناگر زن: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF 200D 2640
🏊🏿‍♂ شناگر مرد: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF 200D 2642
🏋️‍♀ وزنه‌بردار زن 1F3CB FE0F 200D 2640
🏋️‍♂ وزنه‌بردار مرد 1F3CB FE0F 200D 2642
🏋🏻‍♀ وزنه‌بردار زن: پوست سفید 1F3CB 1F3FB 200D 2640
🏋🏻‍♂ وزنه‌بردار مرد: پوست سفید 1F3CB 1F3FB 200D 2642
🏋🏼‍♀ وزنه‌بردار زن: پوست روشن 1F3CB 1F3FC 200D 2640
🏋🏼‍♂ وزنه‌بردار مرد: پوست روشن 1F3CB 1F3FC 200D 2642
🏋🏽‍♀ وزنه‌بردار زن: پوست طلایی 1F3CB 1F3FD 200D 2640
🏋🏽‍♂ وزنه‌بردار مرد: پوست طلایی 1F3CB 1F3FD 200D 2642
🏋🏾‍♀ وزنه‌بردار زن: پوست گندمی 1F3CB 1F3FE 200D 2640
🏋🏾‍♂ وزنه‌بردار مرد: پوست گندمی 1F3CB 1F3FE 200D 2642
🏋🏿‍♀ وزنه‌بردار زن: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF 200D 2640
🏋🏿‍♂ وزنه‌بردار مرد: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF 200D 2642
🏌️‍♀ گلف‌باز زن 1F3CC FE0F 200D 2640
🏌️‍♂ گلف‌باز مرد 1F3CC FE0F 200D 2642
🏌🏻‍♀ گلف‌باز زن: پوست سفید 1F3CC 1F3FB 200D 2640
🏌🏻‍♂ گلف‌باز مرد: پوست سفید 1F3CC 1F3FB 200D 2642
🏌🏼‍♀ گلف‌باز زن: پوست روشن 1F3CC 1F3FC 200D 2640
🏌🏼‍♂ گلف‌باز مرد: پوست روشن 1F3CC 1F3FC 200D 2642
🏌🏽‍♀ گلف‌باز زن: پوست طلایی 1F3CC 1F3FD 200D 2640
🏌🏽‍♂ گلف‌باز مرد: پوست طلایی 1F3CC 1F3FD 200D 2642
🏌🏾‍♀ گلف‌باز زن: پوست گندمی 1F3CC 1F3FE 200D 2640
🏌🏾‍♂ گلف‌باز مرد: پوست گندمی 1F3CC 1F3FE 200D 2642
🏌🏿‍♀ گلف‌باز زن: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF 200D 2640
🏌🏿‍♂ گلف‌باز مرد: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF 200D 2642
🏳️‍⚧ پرچم تراجنسیتی 1F3F3 FE0F 200D 26A7
🏴‍☠ پرچم دزدان دریایی 1F3F4 200D 2620
🐻‍❄ خرس قطبی 1F43B 200D 2744
👁️‍🗨 چشم در حباب گفتار 1F441 FE0F 200D 1F5E8
👨‍⚕ مددکار بهداشت مرد 1F468 200D 2695
👨‍⚖ قاضی مرد 1F468 200D 2696
👨‍✈ خلبان مرد 1F468 200D 2708
👨‍❤‍👨 زوج عاشق: مرد،‏ مرد 1F468 200D 2764 200D 1F468
👨‍❤‍💋‍👨 بوسه: مرد،‏ مرد 1F468 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468
👨🏻‍⚕ مددکار بهداشت مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2695
👨🏻‍⚖ قاضی مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2696
👨🏻‍✈ خلبان مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2708
👨🏻‍❤‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F468 1F3FB
👨🏻‍❤‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F468 1F3FC
👨🏻‍❤‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F468 1F3FD
👨🏻‍❤‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F468 1F3FE
👨🏻‍❤‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F468 1F3FF
👨🏻‍❤‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏻‍❤‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏻‍❤‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏻‍❤‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏻‍❤‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FB 200D 2764 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏼‍⚕ مددکار بهداشت مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2695
👨🏼‍⚖ قاضی مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2696
👨🏼‍✈ خلبان مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2708
👨🏼‍❤‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F468 1F3FC 200D 2764 200D 1F468 1F3FB
👨🏼‍❤‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2764 200D 1F468 1F3FC
👨🏼‍❤‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F468 1F3FC 200D 2764 200D 1F468 1F3FD

صفحه‌ها