این لیستی از Emoji است که وضعیت واجد شرایط آن رد صلاحیت شده است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: وضعیت واجد شرایط چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
#⃣ جلد کلید: # 0023 20E3
*⃣ جلد کلید: * 002A 20E3
0⃣ جلد کلید: 0 0030 20E3
1⃣ جلد کلید: 1 0031 20E3
2⃣ جلد کلید: 2 0032 20E3
3⃣ جلد کلید: 3 0033 20E3
4⃣ جلد کلید: 4 0034 20E3
5⃣ جلد کلید: 5 0035 20E3
6⃣ جلد کلید: 6 0036 20E3
7⃣ جلد کلید: 7 0037 20E3
8⃣ جلد کلید: 8 0038 20E3
9⃣ جلد کلید: 9 0039 20E3
© حق نسخه‌برداری 00A9
® نشان تجاری ثبت‌شده 00AE
‼ علامت تعجب دوتایی 203C
⁉ علامت تعجب و سؤال 2049
™ نماد بازرگانی 2122
ℹ اطلاعات 2139
↔ پیکان دوطرفه 2194
↕ پیکان بالا و پایین 2195
↖ پیکان بالا چپ 2196
↗ پیکان بالا راست 2197
↘ پیکان پایین راست 2198
↙ پیکان پایین چپ 2199
↩ پیکان خمیده راست 21A9
↪ پیکان خمیده چپ 21AA
⌨ صفحه‌کلید 2328
⏏ دکمهٔ خروج 23CF
⏭ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED
⏮ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE
⏯ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF
⏱ کرنومتر 23F1
⏲ تایمر 23F2
⏸ دکمهٔ مکث 23F8
⏹ دکمهٔ توقف 23F9
⏺ دکمهٔ ضبط 23FA
Ⓜ حرف M در دایره 24C2
▪ مربع مشکی کوچک 25AA
▫ مربع سفید کوچک 25AB
▶ دکمهٔ پخش 25B6
◀ دکمهٔ برگرداندن 25C0
◻ مربع سفید متوسط 25FB
◼ مربع مشکی متوسط 25FC
☀ خورشید 2600
☁ ابر 2601
☂ چتر 2602
☃ آدم برفی 2603
☄ ستاره دنباله‌دار 2604
☎ تلفن 260E
☑ مربع با علامت تیک 2611
☘ برگ شبدر 2618
☝ اشاره به بالا 261D
☠ استخوان صلیبی 2620
☢ رادیواکتیو 2622
☣ خطر زیستی 2623
☦ صلیب ارتدوکسی 2626
☪ هلال و ستاره 262A
☮ نماد صلح 262E
☯ یین و ینگ 262F
☸ چرخ دارما 2638
☹ اخمو 2639
☺ لبخند 263A
♀ نشان ناهید 2640
♂ نشان مریخ 2642
♟ پیاده شطرنج 265F
♠ خال پیک 2660
♣ خال گشنیز 2663
♥ خال دل 2665
♦ خال خشت 2666
♨ چشمهٔ آب گرم 2668
♻ نماد بازیافت 267B
♾ بی‌نهایت 267E
⚒ چکش و کلنگ 2692
⚔ شمشیرهای ضرب‌دری 2694
⚕ نماد پزشکی 2695
⚖ ترازو 2696
⚗ انبیق 2697
⚙ چرخ‌دنده 2699
⚛ نماد اتم 269B
⚜ نماد گل زنبق 269C
⚠ هشدار 26A0
⚧ علامت تراجنسیتی 26A7
⚰ تابوت 26B0
⚱ خاکستردان 26B1
⛈ ابر با رعدوبرق و باران 26C8
⛏ کلنگ 26CF
⛑ کلاه صلیب سرخ 26D1
⛓ غل و زنجیر 26D3
⛓‍💥 زنجیر شکسته 26D3 200D 1F4A5
⛩ معبد شینتو 26E9
⛰ کوه 26F0
⛱ چتر روی زمین 26F1
⛴ فرابر 26F4
⛷ اسکی‌سوار 26F7
⛸ اسکی روی یخ 26F8
⛹ شخص با توپ 26F9
⛹‍♀ زن و توپ 26F9 200D 2640
⛹‍♀️ زن و توپ 26F9 200D 2640 FE0F
⛹‍♂ مرد و توپ 26F9 200D 2642
⛹‍♂️ مرد و توپ 26F9 200D 2642 FE0F

صفحه‌ها