تصویر نمودار رابطه ایموجی برای ·(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی ·، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی · وجود دارد و سه ایموجی برتر ▪,⬛,◾ هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

· (نقطه میانی) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی · است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:·نقطه میانی

· نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
· 1
2
3
4
◼️ 5
🔲 6
🚫 7
8
▫️ 9
🔘 10
◻️ 11
⚫️ 12
⚪️ 13
14
🖤 15
16
🐞 17
🇵🇱 18
🔵 19
⬜️ 20
💠 21
🔳 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای ·(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی ·، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.14 ایموجی نزدیک به ایموجی · وجود دارد و سه ایموجی برتر 〰️,📌,💌 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

· (middle dot) Relation Chart - emojiall.com
سایر مناطق زبانی
دانلود/کپی پیوند

این نمودار رابطه ایموجی · است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji · بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:·نقطه میانی

· نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به · در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با · استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و · در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
☪︎ 1

100

〰️ 2

64

📌 3

56

💌 4

45

5

37

🖇 6

34

© 7

22

💜 8

15

9

10

🗓 10

6

🎟 11

4

🐰 12

4

13

1

🌤 14

1