تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی ‍، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی ‍ وجود دارد و سه ایموجی برتر 👨,👩,👦 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

‍ (وصال عرض صفر) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:‍وصال عرض صفر

نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
1
👨 2
👩 3
👦 4
👨‍👩‍👦 5
🏳️ 6
🌈 7
🏳️‍🌈 8
♀️ 9
🏃🏻‍♀️ 10
⚠️ 11
👧 12
👰 13
🤰 14
🎀 15
👼 16
🚸 17
🤵 18
19
20
❗️ 21
22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی ‍، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.12 ایموجی نزدیک به ایموجی ‍ وجود دارد و سه ایموجی برتر ♂️,♀️,🤦🏾 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

‍ (zero width joiner) Relation Chart - emojiall.com
سایر مناطق زبانی
دانلود/کپی پیوند

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji ‍ بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:‍وصال عرض صفر

نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به ‍ در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با ‍ استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و ‍ در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
🤷 1

100

♂️ 2

99

♀️ 3

99

🤦🏾 4

93

🤦🏽 5

85

🤦🏾‍♂️ 6

80

🥴 7

79

🤦 8

79

🤷🏾‍♂ 9

77

🤷🏾 10

57

🤷🏽 11

53

🤦🏻 12

1