تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی —، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی — وجود دارد و سه ایموجی برتر ➖,➕,✖ هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

— (خط‌فاصله بلند) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:—خط‌فاصله بلند

نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
🏥 11
🔋 12
© 13
14
🖥 15
💡 16
🔌 17
📖 18
📗 19
🚑 20
🩸 21
🤕 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی —، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.20 ایموجی نزدیک به ایموجی — وجود دارد و سه ایموجی برتر 📌,💿,🇰🇷 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

— (em dash) Relation Chart - emojiall.com
سایر مناطق زبانی
دانلود/کپی پیوند

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji — بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:—خط‌فاصله بلند

نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به — در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با — استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و — در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
📊 1

100

📌 2

72

💿 3

67

🇰🇷 4

64

📈 5

61

6

57

🎉 7

48

🔗 8

47

🇹🇭 9

46

🇯🇵 10

42

🔺 11

40

🌎 12

36

🎊 13

29

🌟 14

13

15

13

🏆 16

13

📍 17

10

👑 18

5

💜 19

3

🇵🇭 20

1