تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی ↖، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی ↖ وجود دارد و سه ایموجی برتر 🎮,⬅️,⬆️ هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

↖ (پیکان بالا چپ) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:↖پیکان بالا چپ

نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
1
🎮 2
⬅️ 3
⬆️ 4
🆚 5
↩️ 6
↗️ 7
↪️ 8
↙️ 9
↕️ 10
🎲 11
➡️ 12
13
👈 14
15
👉 16
▶️ 17
18
📼 19
1⃣ 20
21
🀄 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی ↖، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.6 ایموجی نزدیک به ایموجی ↖ وجود دارد و سه ایموجی برتر ↙️,↗️,⤴️ هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

↖ (up-left arrow) Relation Chart - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji ↖ بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:↖پیکان بالا چپ

نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به ↖ در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با ↖ استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و ↖ در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
1

100

↙️ 2

9

↗️ 3

6

⤴️ 4

6

↕️ 5

2

↩️ 6

1