تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی ≡، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی ≡ وجود دارد و سه ایموجی برتر ➡,🔢,👩‍🎓 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

≡ (معادل با، این‌همان با) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:≡معادل با، این‌همان با

نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
1
2
🔢 3
👩‍🎓 4
👨‍🎓 5
👩‍🏫 6
👨‍🏫 7
♾️ 8
9
10
⬅️ 11
⌨️ 12
🔣 13
💫 14
🖥 15
🕹 16
🔑 17
8⃣ 18
🔠 19
20
👈 21
◀️ 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی ≡، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.1 ایموجی نزدیک به ایموجی ≡ وجود دارد و سه ایموجی برتر هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

≡ (identical to) Relation Chart - emojiall.com
سایر مناطق زبانی
دانلود/کپی پیوند

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji ≡ بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:≡معادل با، این‌همان با

نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به ≡ در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با ≡ استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و ≡ در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
❤︎ 1

100