تصویر نمودار رابطه ایموجی برای ☝️(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی ☝️، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی ☝️ وجود دارد و سه ایموجی برتر 1⃣,👆,👇 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

☝️ (اشاره به بالا) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی ☝️ است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:☝️اشاره به بالا

☝️ نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
☝️ 1
1⃣ 2
👆 3
👇 4
👈 5
6
🧏 7
🤞 8
🤥 9
🖕 10
0️⃣ 11
👉 12
⬆️ 13
👍 14
➡️ 15
🔫 16
17
🔝 18
💻 19
⌨️ 20
☎️ 21
🕛 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای ☝️(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی ☝️، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.23 ایموجی نزدیک به ایموجی ☝️ وجود دارد و سه ایموجی برتر 🏏,👆🏻,👆 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

☝️ (index pointing up) Relation Chart - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی ☝️ است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji ☝️ بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:☝️اشاره به بالا

☝️ نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به ☝️ در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با ☝️ استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و ☝️ در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
1

100

🏏 2

84

👆🏻 3

74

👆 4

74

☝🏼 5

52

🇱🇷 6

41

🇿🇦 7

39

☝🏻 8

30

🇱🇰 9

29

🤷🏽‍♂ 10

27

🙇🏻‍♀️ 11

21

🙋 12

20

🔅 13

19

😇 14

18

🙇 15

18

🍠 16

13

🙇🏻 17

10

🙇🏾‍♀ 18

9

🐩 19

4

🙌🏻 20

4

🕌 21

3

🎳 22

2

🇰🇭 23

1