تصویر نمودار رابطه ایموجی برای ⛓️(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی ⛓️، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی ⛓️ وجود دارد و سه ایموجی برتر 🔗,📿,💎 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

⛓️ (غل و زنجیر) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی ⛓️ است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:⛓️غل و زنجیر

⛓️ نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
⛓️ 1
🔗 2
📿 3
💎 4
😤 5
6
🚘 7
🌾 8
9
10
11
12
13
🕊 14
✝️ 15
🙏 16
🎎 17
🦴 18
💐 19
🧶 20
💈 21
🧔 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای ⛓️(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی ⛓️، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.23 ایموجی نزدیک به ایموجی ⛓️ وجود دارد و سه ایموجی برتر 🧛🏻‍♂,🖖🏻,👿 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

⛓️ (chains) Relation Chart - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی ⛓️ است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji ⛓️ بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:⛓️غل و زنجیر

⛓️ نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به ⛓️ در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با ⛓️ استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و ⛓️ در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
1

100

🧛🏻‍♂ 2

35

🖖🏻 3

31

👿 4

25

🔘 5

18

6

14

👏🏻 7

13

8

13

🌒 9

11

🖇 10

10

🍒 11

10

🧛🏻 12

9

🔞 13

7

🗯 14

7

📼 15

7

🔐 16

4

🔪 17

4

🤖 18

2

19

2

🔥 20

1

💠 21

1

🍱 22

1

🕳 23

1