تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی ❌، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی ❌ وجود دارد و سه ایموجی برتر 🈲,🙅,❎ هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

❌ (ضربدر) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:❌ضربدر

نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
1
🈲 2
🙅 3
4
✖️ 5
6
✔️ 7
⚠️ 8
9
10
🚳 11
🚫 12
13
🔞 14
↖️ 15
↘️ 16
🚭 17
🔴 18
🚗 19
20
🚴 21
♀️ 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای (نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی ❌، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.23 ایموجی نزدیک به ایموجی ❌ وجود دارد و سه ایموجی برتر ❎,⛔,📛 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

❌ (cross mark) Relation Chart - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji ❌ بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:❌ضربدر

نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به ❌ در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با ❌ استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و ❌ در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
🚫 1

100

2

75

3

54

📛 4

38

5

38

✔️ 6

36

✖️ 7

26

⁉️ 8

19

👎 9

19

🅾 10

18

🇺🇲 11

16

🚨 12

15

🔳 13

13

👎🏾 14

11

🧹 15

8

16

7

🌲 17

6

🤙 18

2

📌 19

1

20

1

🛑 21

1

🇾🇪 22

1

🤘 23

1